Przejdź do treści

Rowerowa Strona Spartan

Krym 2002

Petersburg 2001

Lwów 2000

Rzym 1999

Suwałki 1998

Bałtyk 1997

Zakopane 1996

ks. Henryk Łuczak Z cyklu "Szkice katechez dla szkół zawodowych" t. II: Lud odkupiony przez Boga

Okładka książki Z cyklu \ Lud odkupiony przez Boga - to druga część szkiców katechez dla młodzieży szkół zawodowych. Ukazane w niej zostały dzieje Ludu Bożego pielgrzymującego przez ziemię do niebieskiej Ojczyzny.

Członkowie ludu odkupionego' przez Boga trwają w duchowej jedności z Chrystusem, dzięki czemu cieszą się godnością dzieci Bożych, wspomagają się wzajemnie w drodze do zbawienia i wprowadzają w życie zasady ewangeliczne.

Każdy katechizowany winien odnaleźć swe miejsce we wspólnocie powołanych do zbawienia. I w tym ma mu pomóc katecheza.