Przejdź do treści

Rowerowa Strona Spartan

Krym 2002

Petersburg 2001

Lwów 2000

Rzym 1999

Suwałki 1998

Bałtyk 1997

Zakopane 1996

ks. Henryk Łuczak Przemiłe nastolatki

Okładka książki Przemiłe nastolatki Panie, bez moich zasług uczyniłeś mnie swoim sługą i posłałeś do młodzieży z misją wspierania jej w dążeniu do osiągnięcia dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej.
A zatem na miarę swoich możliwości i zgodnie z charyzmatem salezjańskim pragnę towarzyszyć "w drodze" przemiłym nastolatkom.
By dzielić ich troski i aspiracje!
By tłumaczyć im przesłanie Ewangelii!
By wzbudzać w nich żar wiary!
Cieszę się bardzo, gdy ktoś przechodzi razem ze mną pewien odcinek na drodze swego indywidualnego rozwoju, a przeżywam ogromny ból, jeśli ktoś się odwraca do mnie plecami i udaje na wielkie targowisko świata, gdzie handluje się ciałem, zapominając o duszy.

(...)
Rozumiem niepokoje nastolatków stanowiących najwartościowszą część swego pokolenia.
Postanowiłem więc podjąć z nimi dialog, by podsycać w nich idealizm młodzieńczy, którego przedmiotem jest to, co wzniosłe, co dobre, prawdziwe i piękne, co zasługuje na miłość ludzką.
A przy okazji pragnę ich ostrzec przed niebezpieczeństwami, jakie im zagrażają ze strony świata pogrążonego w grzechu i ludzi wysługujących się "mocom ciemności".
Zdecydowałem się na formę listów, bo dzięki niej dialog może być prowadzony w atmosferze bardzo osobistej i intymnej.
Pobłogosław zatem, Panie, moim wysiłkom i wspieraj swoją łaską młodych, by potrafili godnie żyć.
Niech nigdy się nie staną bezmyślnymi konsumentami coca coli, gumy do żucia i środków antykoncepcyjnych. (...)
Wiem, jak bardzo na ich szczęściu i zbawieniu zależy Tobie, Panie, który jesteś niezawodnym Przewodnikiem po drogach "szalonych lat".